VK Emoji 0⃣ Keycap Digit Zero

VK Emoji Keycap Digit Zero 0⃣
Emoji
HTML-code
Category
Symbols
Set

Other VK Emojis from Symbols