VK Emoji ✴ Eight-pointed Star

VK Emoji Eight-pointed Star ✴
Emoji
HTML-code
Category
Symbols
Set

Other VK Emojis from Symbols