VK Emoji ❕ White Exclamation Mark

VK Emoji White Exclamation Mark ❕
Emoji
HTML-code
Category
Symbols
Set

Other VK Emojis from Symbols